Nuorisovaltuusto koostuu kahdestatoista (12) raahelaisesta 14-25 vuotiaasta nuoresta.

Raahen Nuorisovaltuusto on Raahessa aktiivisesti toimiva vaikuttajaryhmä.

Cuppi kahvila

Kahvila sijaitsee Fellmaninpuistokadulla yhteistiloissa Satelliitin ja Ohjaamon kanssa. Kahvilan somistamisessa ja muissa käytännön järjestelyissä käytetään nuorten omaa asiantuntemusta. Kahvilan pääajatuksena on raittiusaate, joka on ohjenuorana kaikessa toiminnassa.

Kahvila on  avoinna ti-pe klo: 14.30-20. Lisäksi kahvilassa järjestetään erilaisia tapahtumia, esim. bändi- ja leffailtoja sekä muita tapahtumia. Kahvilan ohjelmasta vastaa Cupin ohjausryhmä, jolle voi kertoa omia ideoitaan kahvilan kehittämiseksi.

nuvalogo_navyblue

Raahen Nuva

Raahen Nuorisovaltuusto
on Raahessa aktiivisesti toimiva vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuusto koostuu kahdestatoista (12) raahelaisesta 14-25 vuotiaasta nuoresta. Nuorisovaltuuston uudet jäsenet valitaan vaaleilla syksyisin. Vaaleissa saa äänestää kaikki raahelaiset 13-25 nuoret. Yksi nuorisovaltuutetun kausi kestää kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston valta vaihtuu tammikuun aikana järjestäytymiskokouksessa.

Nuorisovaltuusto on poliittisesti riippumaton elin.
Jäsenillä saa halutessaan olla kuitenkin poliittinen kanta asioihin. Nuorisovaltuusto tekee vaikuttamistyötä Raahen kaupungissa. Yksi suurimmista vaikutuskeinoista on edustajat Raahen kaupungin lautakunnissa. Nuorisovaltuusto käyttää Raahen kaupungin hallintosäännön 10§ takaamaa oikeutta puhe- ja läsnäolo-oikeutta lautakunissa. Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n, koulujen oppilaskuntien, nuorisotoimen, virkamiesten, sekä poliittisten päättäjien kanssa. Raahen nuorisovaltuustolla on myös suurempia osallisuushankkeita: rantabiletapahtuma Sulatto ja nuorisokahvila Cuppi.

Sulatto – nuorilta nuorille

Sulatto toteutetaan nuorten osallisuushankkeena.
Sulattoa eivät järjestä aikuiset, vaan nuoret. Raahen nuorisovaltuuston nimeämä työryhmä, noin 25-jäseninen Sulatto -staabi vastaa tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta. Staabia vetää päätoimitsija. Staabin alaisuudessa toimii lukuisia tiimejä, jotka vastaavat käytännön järjestelyistä tapahtumaa ennen, sen aikana ja sen jälkeen. Sulaton ympärillä tulee toimimaan yhteensä noin 50 nuorta, jotka jakaantuvat yhteensä noin 10 tiimiin ja työryhmään. Staabin ja sen alaisten tiimien yhteystietoja löydät Ota yhteyttä -sivulta. Tapahtuman järjestämisestä vastaa Raahen nuorisovaltuusto.

ylakuva_nasta

Nasta

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
voivat olla paikallisia pisteitä tai keskuksia, nuorille suunnattu tieto- ja neuvontapalvelu verkossa tai nuorten oma vertaistiedottajien ryhmä. Koko Euroopan alueella toimii yli 8 000 nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin erikoistunutta palvelupistettä tai –keskusta, joissa asioi vuosittain yli 23 miljoonaa nuorta. Lapsen ja nuoren oikeus tietoon määritellään mm. kansainvälisessä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Samassa sopimuksessa sekä suomalaisessa nuorisolaissa korostetaan myös lasten ja nuorten oikeutta osallistua ja tulla kuulluksi nuoria koskevien asioiden päätöksenteossa. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomessa noudattavat toiminnassaan nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisia periaatteita, joiden tuella pyritään takaamaan nuorille laadukkaat, maksuttomat ja tasa-arvoiset tieto- ja neuvontapalvelut elämäntilanteesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Nettisivuja päivitetään saavutettavampaan muotoon vuoden loppuun mennessä.