Nuorisovaltuusto koostuu kahdestatoista (12) raahelaisesta 14-25 vuotiaasta nuoresta.

Raahen Nuorisovaltuusto on Raahessa aktiivisesti toimiva vaikuttajaryhmä.

nuvalogo_navyblue

Raahen Nuva

Raahen Nuorisovaltuusto
on Raahessa aktiivisesti toimiva vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuusto koostuu kahdestatoista (12) raahelaisesta 14-25 vuotiaasta nuoresta. Nuorisovaltuuston uudet jäsenet valitaan vaaleilla syksyisin. Vaaleissa saa äänestää kaikki raahelaiset 13-25 nuoret. Yksi nuorisovaltuutetun kausi kestää kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston valta vaihtuu tammikuun aikana järjestäytymiskokouksessa.

Nuorisovaltuusto on poliittisesti riippumaton elin.
Jäsenillä saa halutessaan olla kuitenkin poliittinen kanta asioihin. Nuorisovaltuusto tekee vaikuttamistyötä Raahen kaupungissa. Yksi suurimmista vaikutuskeinoista on edustajat Raahen kaupungin lautakunnissa. Nuorisovaltuusto käyttää Raahen kaupungin hallintosäännön 10§ takaamaa oikeutta puhe- ja läsnäolo-oikeutta lautakunissa. Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n, koulujen oppilaskuntien, nuorisotoimen, virkamiesten, sekä poliittisten päättäjien kanssa. Raahen nuorisovaltuustolla on myös suurempia osallisuushankkeita: rantabiletapahtuma Sulatto ja nuorisokahvila Cuppi.

ylakuva_sulatto

Sulatto – nuorilta nuorille

Sulatto toteutetaan nuorten osallisuushankkeena.
Sulattoa eivät järjestä aikuiset, vaan nuoret. Raahen nuorisovaltuuston nimeämä työryhmä, noin 25-jäseninen Sulatto -staabi vastaa tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta. Staabia vetää päätoimitsija. Staabin alaisuudessa toimii lukuisia tiimejä, jotka vastaavat käytännön järjestelyistä tapahtumaa ennen, sen aikana ja sen jälkeen. Sulaton ympärillä tulee toimimaan yhteensä noin 50 nuorta, jotka jakaantuvat yhteensä noin 10 tiimiin ja työryhmään. Staabin ja sen alaisten tiimien yhteystietoja löydät Ota yhteyttä -sivulta. Tapahtuman järjestämisestä vastaa Raahen nuorisovaltuusto.

Nettisivuja päivitetään saavutettavampaan muotoon vuoden loppuun mennessä.