Raahen Nuorisovaltuusto on Raahessa aktiivisesti toimiva vaikuttajaryhmä.

Nuorisovaltuusto koostuu kahdestakymmenestä (16) raahelaisesta 14-25 vuotiaasta nuoresta.

Raahen nuorisovaltuusto toimii Raahen kaupungissa tarkoituksenaan aktivoida raahelaisia ja Raahessa opiskelevia nuoria osallistumaan päätöksentekoon ja oppimaan kaupungin hallintoa. Nuorisovaltuuston tehtävänä on ajaa raahelaisten nuorten etua kaupungissamme ja tuoda nuorten tarpeet ja tahto esille kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto järjestää myös tapahtumia Raahelaisille nuorille.

Nuorisovaltuusto on poliittisesti riippumaton elin.
Jäsenillä saa halutessaan olla kuitenkin poliittinen kanta asioihin. Nuorisovaltuusto tekee vaikuttamistyötä Raahen kaupungissa. Yksi suurimmista vaikutuskeinoista on edustajat Raahen kaupungin lautakunnissa. Nuorisovaltuusto käyttää Raahen kaupungin hallintosäännön 10§ takaamaa oikeutta lautakunnissa. Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n, koulujen oppilaskuntien, nuorisotoimen, virkamiesten, sekä poliittisten päättäjien kanssa. Raahen nuorisovaltuustolla on myös suurempia osallisuushankkeita: rantabiletapahtuma Sulatto ja nuorisokahvila Cuppi.

Nettisivuillamme pääset tutustumaan Nuorisovaltuuston tekemiin päätöksiin, tapahtumiin, uutisiin sekä toimintaamme. Linkkien kautta voit tutustua monipuolisesti Nuorisovaltuuston toimintaan nykypäivänä, sekä vähän vanhempiin tietoihin.